Buyapar Nedir?

Buyapar, Avukat'ın Elektronik İmzası ile UYAP Avukat Portalına bağlanarak icra takipleri için gerekli işlemleri tek tek veya toplu olarak yapabileceği icraMatik ile entegre veya bağımsız olarak çalışabilen Martı Yazılım tarafından üretilmiş bir UYAP iletişim yazılımıdır.

Buyapar ile

takip dosyalarında tek tek veya toplu olarak

- E. Takip açabilir
- Vekalet Pulu ödeyebilir
- Ödeme sorgulaması yapıp, para yatan dosyaları listeleyebilir
- Masraf, harç ödemesi yapabilir
- Takip borçluları için SGK sorgusu yapabilir
- Takip borçluları için Araç (EGM) sorgusu yapabilir
- Takip borçlularının adreslerini MERNİS'ten sorgulayabilir
- UYAP'da TAKBİS sorgulaması yapılan icra dosyalarında Taşınmaz Sorgulama yapılabilir
- Takiplerin UYAP Avukat Portaldaki tüm evrakı indirebilir
- Buyapar'ı icraMatik'le entegre kullanıyorsanız talep ve dilekçelerinizi içeren evrakı UYAP'a E. İmzalı gönderebilir
- Takiplerin Safahatını sorgulayabilir
- Buyapar'ı icraMatik'le entegre kullanıyorsanız Safahat bilgilerinin indirerek ilgili föylere eklenmesini sağlayabilir
- Talimat dosyalarınızdaki safahat bilgileri, evrakı indirebilir, bu dosyalara masraf ve harç gönderebilir
- Takiplerinizin durumunu topluca sorgulayabilir
- Reddiyat sorgulayabilir
- Takibini yaptığınız dosyalar için UYAP'ta vekil kaydınızın bulunup bulunmadığını sorgulayabilir
- Önceden vekil olmadığınız takip dosyalarına vekalet ekleyip vekalet suret harcı ödeyebilir
- UYAP Avukat Portalına bağlanabilirsiniz.

Buyapar, UYAP Avukat Portalda, 7,10,11,12 ve 13 Örnek E. Takip Açma, Vekalet Pulu / Masraf / Harç Ödeme, Evrak Gönderme, SGK, EGM, MERNİS, TAŞINMAZ ve SAFAHAT sorgulamaları yapma, Evrak İndirme, Dosyalara Vekalet Ekleme, Reddiyat Sorgulama, Takibin Durumunu Sorgulama, Takiplerde Vekil Olup olmadığınızı sorgulama ve Avukat Portalı Açma işlemlerini UYAP’ın izin verdiği ölçüde yapar.

UYAP için XML dosyası üretebilen icraMatik dışındaki programlarla oluşturulan XML dosyaları kullanılarak Buyapar ile toplu olarak E. Takip açılabilir. icraMatik kullanıcıları takip açma işlemlerini icraMatik içinden verecekleri komutlarla yaparlar.

Buyapar test edildi, onaylandı

Buyapar ile 23.05.2018 itibariyle 158 milyondan fazla işlemi sorunsuz yaparak kullanıcılardan tam not aldı.

23.05.2018 tarihi itibariyle gerçekleşen İşlem Sayıları:

E. Takip Açma 4.260.167     Bir E. Takip ortalama 15 saniyede açılmıştır.*
Sorgulama 129.306.162
Evrak Gönder/İndir 20.273.700
Safahat İndirme 3.603.592
Ödemeler 1.404.065
Toplam İşlem (23.05.2018) 158.847.686

*Bu süre bağlantı, donanım vesair koşullara göre değişebilir.

Entegre ve Bağımsız Çalışma

Buyapar icraMatik olmadan bağımsız da çalışabilir; bağımsız çalışmada Evrak Gönderme ve Safahat İndirme fonksiyonları çalışmaz. Buyapar'ın icraMatik'le entegre kullanımı kullanıcıya daha fazla konfor ve hız kazandırır.

İşte icraMatik'le entegre çalışmanın getirdiği kolaylıklar:

OTOMATİK HIZLI MAAŞ VE ARAÇ HACZİ
Buyapar icraMatik entegre kullanımı için geliştirilen Hızlı İşlem yapısı ile sorgulama sonucuna göre maaş veya araç haczi işlemleri otomatik olarak hızla yapılır. Örneğin Maaş Haczi için borçluların çalışma durumu sorgulanıp koşulları uygun olanlara Maaş Haczi için talep ve müzekkere iş emirleri, muhatap isim ve adresleri de doldurularak icraMatik'te otomatik olarak oluşturulur. icraMatik, çalışma alanında "Buyapar'dan Hızlı İşlem" penceresini açarak otomatik hazırlanmış iş emirlerinden kullanıcıyı haberdar eder. Kullanıcı da "UDF Dosyası GÖNDER"i tıklayarak Maaş Haciz talep ve müzekkerelerini Elektronik imzalı olarak UYAP'a gönderip işi tamamlar. Aynı çalışma şekliyle araç haciz işlemleri de otomatik ve hızlı olarak yapılır.

OTOMATİK HIZLI YENİ VEYA T.K. 21'E GÖRE TEBLİGAT
Buyapar icraMatik entegre kullanımı için geliştirilen Hızlı İşlem yapısı ile bila tebliğ olan borçluların Mernis Adresleri sorgulandığında bulunacak yeni adrese Yeni Tebligat veya sorgulama sonucu bulunan adres olan bila adresi ile aynı ise Tebligat Kanunu'nun 21. maddesine göre yapılacak tebligat işlemleri otomatik olarak hızla yapılır. "Yeni Adrese Tebliğ Talebi" veya "Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine göre Tebliğ Talebi" iş emirleri ve bunlara ilişkin tebliğ zarflarının iş emirleri icraMatik'te otomatik olarak oluşturulur. icraMatik, çalışma alanında "Buyapar'dan Hızlı İşlem" penceresini açarak otomatik hazırlanmış iş emirlerinden kullanıcıyı haberdar eder. Kullanıcı da "UDF Dosyası GÖNDER"i tıklayarak tebliğ taleplerini Elektronik imzalı olarak UYAP'a gönderir ve tebliğ zarflarını da yazdırarak işi tamamlar.

OTOMATİK HIZLI TAŞINMAZ HACZİ
Buyapar icraMatik entegre kullanımı için geliştirilen Hızlı İşlem yapısı ile sorgulama sonucuna göre taşınmaz haczi işlemleri otomatik olarak hızla yapılır. "Taşınmaz Sorugulana" işlemi UYAP'ta TAKBİS sorugulaması yapılmış taşınmaz haciz talep ve müzekkeresi, Tapu Müdürlüğü ve Taşınmaz Kayıt bilgileri otomatik doldurulur. icraMatik çalışma alanında "Buyapar'dan Hızlı İşlem" penceresini açarak otomatik hazırlanmış iş emirlerinden kullanıcıyı haberdar eder. Kullanıcı da "UDF Dosyası GÖNDER"i tıklayarak Taşınmaz Talep ve Müzekkerelerini Elektronik imzalı olarak UYAP'a gönderip işi tamamlar.

OTOMATİK HIZLI REDDİYAT İŞLEME
Buyapar icraMatik entegre kullanımı için geliştirilen Hızlı İşlem yapısı ile sorgulama sonucuna göre reddiyat sorgusu sonucunda tespit edilen reddiyatlar topluca ilgili föylere kaydedilir.

E. TAKİP AÇMA'da
E. Takip açıldığında İcra Dosya numarası icraMatik föyüne otomatik işlenir. UYAP'a giden takip talebinin örneği föye otomatik eklenir. Açılan takip için ödenen Tahsil Harcı ve ödemesi takip açılırken yapıldıysa Vekalet Pulu makbuzu föye otomatik eklenir. İstenirse bu makbuzlar takip açılırken otomatik olarak yazdırılabilir. Mernis adresine takip açma durumunda kullanılan Mernis adresi föyde ilgili borçluya otomatik eklenir.

VEKALET PULU ÖDEME'de
Açılan takipte ödenen Vekalet Pulu Makbuzu föye otomatik eklenir.

MASRAF / HARÇ ÖDEME'de
Harç ve Tahsilat başlıkları altında Başvurma Harcı, Haciz, Teslim ve Satış Harcı, Suret Harcı, Vekalet Suret Harcı, Yerine Getirme Harcı, Tahsil Harcı, Yenileme Peşin Harcı; Bilirkişi Tahsilatı, Masraf Avansı, Taksi Ücreti ve diğer masrafların ödemesi yapabilir; ödeme makbuzlarını işlem sırasında otomatik yazdırabilir; entegre çalışmada giderlerin icraMatik'e otomatik işlenmesini sağlayabilirsiniz.

SGK, EGM, MERNİS, TAŞINMAZ SORGULAMA'da
icraMatik föyü içinden tek ya da Föy Rehberi, Grup veya Rapordan gerekirse dosya numarası aralığı belirtilerek ya da icra dairesi seçilerek tek komutla toplu olarak sorgulama yapılabilir, istenirse sorgulama sonuçları sorgulama sırasında otomatik olarak yazdırılabilir. Sonuç bilgileri föyde ilgili borçlu için otomatik olarak işlenir. Sonuç belgesi föye otomatik eklenir. Borçlunun altındaki sonuç bilgileri tıklanarak Sonuç Belgesi açılabilir.

EVRAK GÖNDERME'de
Bu fonksiyon sadece icraMatik'le entegre kullanımda çalışır. UYAP'a giden evrakın belge numarası ve gönderim zamanı işemri detayına otomatik işlenir.

EVRAK İNDİRME'de
Uyap'tan indirilen evrak ilgili föye otomatik olarak eklenir.

SAFAHAT SORGULAMA'da
Tek bir komutla safahat sorgulanabilir.

SAFAHAT İNDİRME'de
Bu fonksiyon sadece icraMatik'le entegre kullanımda çalışır. Seçilen föylerin UYAP'taki safahat bilgileri icraMatik föyüne otomatik olarak yazılır.

TALİMAT DOSYALARI'nda
Buyapar ile talimat dosyalarına ilişkin işlemler de yapılabilir. buyapar'ın icraMatik'le entegre kullanımında talimat dosyalarının seçilen föylerin safahat bilgileri icraMatik föylerine otomatik yazılır; indirilen evrakları föylere otomatik eklenir. Masraf ve harç ödemeleri de icraMatik'e otomatik işlenir.

Süper Hizmet Merkezi


Telefon No